Tumblelog by Soup.io
 • slania
 • zurial
 • shinnou
 • alittleprovocation
 • buzzkill
 • invisiblefashion
 • Anastazjaa
 • pomaranczaa
 • Qualinestii
 • muerto
 • perkele
 • rayla
 • TraumBane666
 • christopher-walken
 • darkcandy
 • luiz
 • antecedentia
 • willyoudrawme
 • vermis
 • bunuelo
 • s0ulbitch
 • zabawkiprofana
 • resolved
 • kowalsky
 • mint-chick
 • agatoni
 • Juralvi
 • Ephemeral
 • SinlessSatanist
 • edenpath
 • fuckyoufuckingfuck
 • mirduk
 • dessy
 • jestes-niepoczytalny
 • flickofthewrist
 • sinkingshits
 • weselefigara
 • szaaatan
 • adaamanth
 • fidolina
 • nawrotka
 • athlin
 • katvont
 • Goat
 • somnambule
 • bialasmierc
 • RedPenny
 • wiedzmik
 • jacoszek
 • cienieminione
 • sadurday
 • fluokid
 • maardhund
 • une-raconteuse
 • possumincardigan
 • lornaa
 • guyver
 • vesania
 • pandathing
 • musta-enkeli
 • JoeMoye
 • Lotta12
 • inspiration-emotions
 • maryjanejanis
 • Americanlover
 • tetrafarmakon
 • infrezja
 • shar17666
 • scarabeus
 • nayantara
 • icegamekilla
 • nancymikkelsen
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

7333 3470
Reposted fromoll oll viainvincible invincible
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viaprzemeksic przemeksic
8168 bd13 500
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viainstead instead
0264 e93c 500

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi viainstead instead
0138 13ad
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viakaktu kaktu
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
Reposted fromiminlove iminlove viafridaysister fridaysister
I love borders. August is the border between summer and autumn; it is the most beautiful month I know.
Tove Jansson (via landscape-photo-graphy)
Reposted byinertemartullabadbloodniveaadurowezdjeciahujanotperfectgirl
1361 9917 500
Reposted byamerykanskieciachoallayorientalnazupa
6014 2972 500
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viabezemnieomnie bezemnieomnie
1005 bfc6 500
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
7823 b18b 500
Reposted from0 0 viablaueslicht blaueslicht
0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul vianoisetales noisetales
1323 c7f0 500
Reposted fromjottos jottos viadesinteressement desinteressement
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
3628 7496
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl