Tumblelog by Soup.io
 • seleneskin
 • rachelbones
 • slania
 • inajaa
 • shinnou
 • alittleprovocation
 • buzzkill
 • invisiblefashion
 • Anastazjaa
 • pomaranczaa
 • Qualinestii
 • muerto
 • perkele
 • rayla
 • TraumBane666
 • christopher-walken
 • darkcandy
 • luiz
 • antecedentia
 • willyoudrawme
 • vermis
 • bunuelo
 • s0ulbitch
 • zabawkiprofana
 • resolved
 • kowalsky
 • mint-chick
 • agatoni
 • Juralvi
 • Ephemeral
 • SinlessSatanist
 • edenpath
 • fuckyoufuckingfuck
 • mirduk
 • dessy
 • jestes-niepoczytalny
 • flickofthewrist
 • sinkingshits
 • weselefigara
 • szaaatan
 • adaamanth
 • fidolina
 • nawrotka
 • athlin
 • katvont
 • Goat
 • somnambule
 • bialasmierc
 • RedPenny
 • wiedzmik
 • jacoszek
 • cienieminione
 • sadurday
 • fluokid
 • maardhund
 • une-raconteuse
 • possumincardigan
 • lornaa
 • guyver
 • vesania
 • pandathing
 • musta-enkeli
 • JoeMoye
 • zorza
 • inspiration-emotions
 • maryjanejanis
 • Americanlover
 • tetrafarmakon
 • infrezja
 • shar17666
 • scarabeus
 • nayantara
 • icegamekilla
 • nancymikkelsen
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0008 eb7c 500
Reposted fromZircon Zircon viasatyrlane satyrlane
0118 b7cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
0454 f3c0 500
Reposted from777727772 777727772
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viazf zf
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viafelicka felicka
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfelicka felicka viastylte stylte
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viastylte stylte
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
9629 a7f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaisolro aisolro
3702 2152
9730 b01f
Wcale nie takie łatwe. Szkoda, że tak nie potrafię
Reposted from777727772 777727772 viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
4524 6992 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl